• Kite Sälen

    Att kitesporten har växt igenom åren är knappast någon nyhet eller ens en tillfällighet. Utan en naturlig utveckling av de ...
    0
  • Kite

    Introducing JAN SCHIEGNITZ -A liquid style attack-   Hey Jan, for more than one year now you’ve been living in ...
    0